Menu

Retningslinjer

Billederne i denne billeddatabase tilhører Destination Bornholm ApS og kan frit benytte til markedsføringen af Bornholm som rejsemål.

Med mindre andet er aftalt, skal det angives i en kolofon eller i forbindelse med billedet, at billedet/billederne er udlånt af Destination Bornholm. Er der angivet en fotograf ved billedet, skal fotograf krediteres med navn.

Billederne må ikke sælges eller på anden måde videregives til tredjemand uden Destination Bornholms tilladelse.